محصولات ورزشی، زیبایی

محصولات با کیفیت بالا
مناسب برای برطرف کردن نیاز شما


رضایت بیماران

طی ربع قرن فعالیت این شرکت ، هزاران بیمار از کالاهای این شرکت چه با مراجعه شخصی و چه با مراجعه نسخه پزشک استفاده کرده اند همیشه رضایتمندی خود را اعلام داشته اند و اگر غیر این بود این شرکت نمی توانست بیش از ۲۵ سال دوام آورد.

تایید متخصصان

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای اینکه اجازه دهد کالای پزشکی در سطح پزشکی بفروش برسد ابتدا آن را به مراکز علمی و متخصصان این مراکز ارسال و پس از تایید آنهاست که اجازه فروش میدهد . کلیه کالاهای این شرکت تایید مراکز متخصص نظیر دانشگاه توانبخشی را دارا می باشد.


کارایی بالا

طی سالیان زیاد فعالیت در زمینه کالاهای پزشکی و کمک درمانی چنانچه نواقصی در کالاها وجود داشته رفع و کالاهایی با کارآمد یهتر جایگزین می شد. ۲۵ سال سابقه فعالیت پشتوانه گرمی است برای اینکه بدانیم کالاهای این شرکت کارایی بالایی داشته.

کیفیت مناسب

کیفیت کالاهای این شرکت به گونه ای است که به برخی کالاهای آن نظیر ماساژور ها را تا یک سال کارت و ارانتی (تعویض) می دهد. همه تلاش شرکت این بود که کالاهایی را به بازار برساند که از کیفیت درجه یک برخورد باشند. همین جا اعلام می داریم آماده پذیرش هرگونه انتقاد و توصیه اصلاح هسنیم.

 

ثبت نام کنید
و از آخرین محصولات ما با خبر شوید


    متخصـص و مناسـب بیمـاران، توليـد نمايـد كـه امـكان ترمیـم و بازسـازی عضـو آســیب دیــده و بازگشــت ســامت بيمــاران و تناســب انــدام افــراد را فراهـم نمايـد.