محصولات

دستگيره نردباني / طنابي كنار بيمار
سپتامبر 4, 2017
كليه بند گردباف حوله‌اي
سپتامبر 4, 2017

ماسك فيلتردار

با داشتن فيلترهاي مخصوص ذرات را جذب و هواي سالم‌تري به ريه‌ها مي‌رساند.

موارد استفاده

  • در هواي آلوده
  • بيماران تنفسي