محصولات

203 شانه‌بند
سپتامبر 2, 2017
225 بانداژ ترقوه (ايت 8 بانداژ – پیش آماده)
سپتامبر 2, 2017

219 قوزبند(اس پوسچر)

موارد استفاده

  • قوز پشت
  • ناهنجاري ستون فقران در ناحيه Thorax و Cervix
  • افتادگي سر شانه‌ها