محصولات

313 , 312 تنيس البو بريس
سپتامبر 2, 2017
401 مچ‌بند دست روما
سپتامبر 2, 2017

324 ,323 سه منظوره کشباف -آرنج

«كنترل و كاهش فشار روي عضلات Ext و Flex  اپي كنديل، كانتراكچر بافت نرم، كپسول مفصلي، گلنو هومرال»

موارد استفاده

  • پيشگيري از آسيب به آرنج هنگام كار و ورزش
  • گرم نگه داشتن اطراف آرنج و كاهش درد
  • روماتيسم