محصولات

424, 421 مچ‌بند ورزشي قابل تنظيم
سپتامبر 2, 2017
427 آتل انگشت آلومينيومي لمینیت فومي
سپتامبر 2, 2017

425 (سه منظوره کشباف (مچ دست,مچ پا,آرنج

اين گروه با محدود كردن حركات مچ، انگشتان و شست دست باعث كاهش فشار روي تاندون‌ها، مفاصل و ماهيچه‌هاي دست نظير Dorsal Radio carpal – Radial Collateral – Radio Carpal – Metacarpal – Collateral – Joint Capsule و نیز ثابت نمودن سر استخوان های  Ulna و Radius وصلبه مچ دست شده   موجب کمک به بهبودی بيماريهاي مرتبط مي‌گردند.

موارد استفاده

  • گرم نگهداشتن و محافظت محدود از مچ دست آسیب دیده
  • جلو گیری از آسیب به مچ دست هنگام ورزش