محصولات

712 زانوبند چهارفنره نئوپرن
سپتامبر 3, 2017
727 زانوبند سيلندري فري سايز (ايموبليزر)
سپتامبر 3, 2017

715 زانوبند وي استرپ پالمبو (نئوپرن)

چنانچه بالاتنه بخصوص شكم سنگين و بزرگ شود بيشترين فشار را روي اندام‌هاي پائين‌تنه بخصوص زانو وارد مي‌كند. برای پیشگیری از این امر ورزش و استفاده از دستگاههای ماساژور مناسب جهت سبك كردن و ورزیده کردن بالاتنه و كوچك نمودن شكم توصیه می شود.

اما چنانچه به هر علتی کیسه کپسول زانو _ مفاصل زانو _ مينيسكها و ليگامانهای– Transvers Fibula head  Cruciate – Meniscofemoral Cruciate Patellar    دچار عارضه گردیدند زانو بند مناسب جهت کاهش فشار روی اندامهای فوق ، کاهش درد و کمک به بهبودی توصيه مي‌شود.

موارد استفاده

  • انحراف يا لغزندگي پتلا (كشكك) به خارج يا داخل
  • در رفتگي مزمن پتلا