محصولات

715 زانوبند وي استرپ پالمبو (نئوپرن)
سپتامبر 3, 2017
718 زانوبند با مفصل تك محوره
سپتامبر 3, 2017

727 زانوبند سيلندري فري سايز (ايموبليزر)

چنانچه بالاتنه بخصوص شكم سنگين و بزرگ شود بيشترين فشار را روي اندام‌هاي پائين‌تنه بخصوص زانو وارد مي‌كند. برای پیشگیری از این امر ورزش و استفاده از دستگاههای ماساژور مناسب جهت سبك كردن و ورزیده کردن بالاتنه و كوچك نمودن شكم توصیه می شود.

اما چنانچه به هر علتی کیسه کپسول زانو _ مفاصل زانو _ مينيسكها و ليگامانهای– Transvers Fibula head  Cruciate – Meniscofemoral Cruciate Patellar    دچار عارضه گردیدند زانو بند مناسب جهت کاهش فشار روی اندامهای فوق ، کاهش درد و کمک به بهبودی توصيه مي‌شود.

پوشش ضدحساسیت و قابل تنظیم برای تمامی بیماران.

موارد استفاده

  • بي‌حركت نمودن كامل زانو (مانند گچ)
  • اورژانس بيمارستانها و آمبولانس‌ها بمنظور بي‌حركت نمودن فوري ران – زانو – ساق پا
  • جايگزين مناسب گچ
  • پس از باز كردن گچ برای تداوم درمان
  • كشيدگي شديد پا پارگي ليگامانها، تاندونها، رباطها
  • پس از برخی جراحی های زانو