تاریخچه شرکت هماس‌طب

شرکت هماس طب در سال ۷۰ شروع به فعالیت نمود و در سال ۷۲ با ثبت در اداره ثبت شرکتهای تهران هویت قانونی یافت. طی قریب ربع قرن فعالیت خود همیشه از مدیران و کارشناسان خبره بهره برده است و حرف های بسیار برای گفتن داشته و همیشه نگاهش به آینده ای بهتر بوده و گرچه به سایر دوستان که در زمینه مشابه به فعال هستند احترام می گذاریم و کلاه از سر بر می داریم لیکن گرچه قبول داریم که " هیچ دوغ فروشی نمی گوید که دوغ من ترش است" اما ما با افتخار اعلام میداریم که بیشترین و بهترین ها را دارا هستیم با مشابه کالاها در سایت ، خود قضاوت خواهید نمود .(کالاهای ما را در سایت ملاحظه کنید ) امیدواریم روزی فرا برسد که آنقدر سطح بهداشت و فرهنگ ایران عزیزمان بالا برود که کمترین تعداد بیمار را داشته باشیم.