محصولات

جوراب زير پروتز
سپتامبر 4, 2017
دستگيره نردباني / طنابي كنار بيمار
سپتامبر 4, 2017

فتق بند (يك طرفه و دو طرفه)

موارد استفاده

  • جلوگيري از بيرون زدن فتق
  • كاهش درد ناحيه اينگوينال Inguinal