محصولات

شكم‌بند ورزشی لاغري با پوشش لاستیکی
سپتامبر 2, 2017
103 گردن بند نرم
سپتامبر 2, 2017

كمربند كوتاه ورزشی/ كار ساخته شده از چرم گاوميش

موارد استفاده ايجاد تعرق درون زا و از بين بردن چربي‌هاي شكم

موارد استفاده

  • ورزشكاران بخصوص وزنه‌برداران
  • پيش‌گيري از آسيب به مهره‌هاي كمر هنگام كار و ورزش