محصولات

115 گردن‌بند فيلادلفيا
سپتامبر 2, 2017
219 قوزبند(اس پوسچر)
سپتامبر 2, 2017

203 شانه‌بند

موارد استفاده

  • Rotary Guff و Bursitis
  • گرم نگه داشتن و محدود كردن حركات شانه
  • پس از تزريق درون مفصلي
  • آرتريت – آرتروز
  • همراه با اسلینگ هنگام مو برداشتن و شکستگی جزئی سراستخوان شانه هوموروس