محصولات

306 آويز دست پشت بسته( اسلينگ بي)
سپتامبر 2, 2017
309 فيكس كننده آرنج و بازو با نوار الحاقي(اسلینگ و سوئت)
سپتامبر 2, 2017

308 فيكس كننده آرنج، بازو و شانه کمربندی ( اسلينگ سي)

«كنترل و كاهش فشار روي عضلات Ext و Flex  اپي كنديل، كانتراكچر بافت نرم، كپسول مفصلي، گلنو هومرال»

«بصورت نوار باريكي مانند كمربند دور تنه بسته شده و ضمن فیکس نمودن آرنج و بازو به تنه و بی حرکت نمودن شانه ظاهري بسیار مناسب دارد»

این بریس بیشتر درمراکز تخصصی ( ارتوپد فنی ها ، بیمارستانهاو … )  قابل استفاده است

موارد استفاده

  • در رفتگي شانه و آرنج
  • كشيدگي تاندون‌ها و عضلات شانه، بازو و ساعد
  • شكستگي جزئي سر استخوان هوموروس
  • آرتريت و استئوآرتريت شانه و آرنج