محصولات

309 فيكس كننده آرنج و بازو با نوار الحاقي(اسلینگ و سوئت)
سپتامبر 2, 2017
324 ,323 سه منظوره کشباف -آرنج
سپتامبر 2, 2017

313 , 312 تنيس البو بريس

«كنترل و كاهش فشار روي عضلات Ext و Flex  اپي كنديل، كانتراكچر بافت نرم، كپسول مفصلي، گلنو هومرال»

موارد استفاده

  • پيش‌گيري و درمان سندروم تنيس البو در ورزشكاران تنيس، گلف، اسكواش و خياطان، آرايشگران، تايپيست‌ها و …
  • كاهش درد و درمان التهاب کندیل های داخلی و خارجی استخوان های بازو
  • آرتريت و استئوآرتريت آرنج