محصولات

405, 403 مچ‌بند آتل دار دست چندمنظوره
سپتامبر 2, 2017
418, 415شست بند آتل دار
سپتامبر 2, 2017

41, 409 مچ و شست بند آتل دار

اين گروه با محدود كردن حركات مچ، انگشتان و شست دست باعث كاهش فشار روي تاندون‌ها، مفاصل و ماهيچه‌هاي دست نظير Dorsal Radio carpal – Radial Collateral – Radio Carpal – Metacarpal – Collateral – Joint Capsule و نیز ثابت نمودن سر استخوان های  Ulna و Radius وصلبه مچ دست شده   موجب کمک به بهبودی بيماريهاي مرتبط مي‌گردند.

راديال و پالمار مچ دست را در حالت ابداكشن نگه داشته و Flex و Ext و MP را محدود مي‌كند.

موارد استفاده

  • شكستگي استخوان اسكافويد
  • التهاب و پارگي تاندون‌ها و ماهيچه‌ها