محصولات

41, 409 مچ و شست بند آتل دار
سپتامبر 2, 2017
424, 421 مچ‌بند ورزشي قابل تنظيم
سپتامبر 2, 2017

418, 415شست بند آتل دار

اين گروه با محدود كردن حركات مچ، انگشتان و شست دست باعث كاهش فشار روي تاندون‌ها، مفاصل و ماهيچه‌هاي دست نظير Dorsal Radio carpal – Radial Collateral – Radio Carpal – Metacarpal – Collateral – Joint Capsule و نیز ثابت نمودن سر استخوان های  Ulna و Radius وصلبه مچ دست شده   موجب کمک به بهبودی بيماريهاي مرتبط مي‌گردند.

موارد استفاده

  • محدود نمودن IP و MP و C.M.P
  • درد مچ دست و ساعد
  • آرتروز و آرتریت روماتوئید
  • بیماری های دکووروین و Trigger Thumb