محصولات

418, 415شست بند آتل دار
سپتامبر 2, 2017
425 (سه منظوره کشباف (مچ دست,مچ پا,آرنج
سپتامبر 2, 2017

424, 421 مچ‌بند ورزشي قابل تنظيم

اين گروه با محدود كردن حركات مچ، انگشتان و شست دست باعث كاهش فشار روي تاندون‌ها، مفاصل و ماهيچه‌هاي دست نظير Dorsal Radio carpal – Radial Collateral – Radio Carpal – Metacarpal – Collateral – Joint Capsule و نیز ثابت نمودن سر استخوان های  Ulna و Radius وصلبه مچ دست شده   موجب کمک به بهبودی بيماريهاي مرتبط مي‌گردند.

موارد استفاده

  • محدود نمودن حركات Flex و Ext مچ دست
  • آرتروز خفيف / روماتيسم
  • پیش گیری از آسیب به مچ دست هنگام کار و ورزش و فعالیت روزانه