محصولات

427 آتل انگشت آلومينيومي لمینیت فومي
سپتامبر 2, 2017
501 كمربند كوتاه ورزشي / كار
سپتامبر 3, 2017

430 آتل انگشت پیش ساخته

موارد استفاده

  • ضرب ديدگي و در رفتگي مفاصل انگشتان PIP و DIP
  • شكستگي موئین استخوان های  انگشتان دست