محصولات

303 آويز دست دو طرف باز( اسلينگ آ)
سپتامبر 2, 2017
308 فيكس كننده آرنج، بازو و شانه کمربندی ( اسلينگ سي)
سپتامبر 2, 2017

306 آويز دست پشت بسته( اسلينگ بي)

«كنترل و كاهش فشار روي عضلات Ext و Flex  اپي كنديل، كانتراكچر بافت نرم، كپسول مفصلي، گلنو هومرال»

موارد استفاده

  • در رفتگي شانه و آرنج
  • فلج دست
  • بعد از گچ‌گيري