محصولات

503 كمربند چند فنره پلي بار (پوشش حوله‌اي)
سپتامبر 3, 2017
509, 506 كمربندهاي چهار فنره
سپتامبر 3, 2017

504 كمربند / شكم بند با آتل شكمي كمري

ستون فقرات ستون زندگي هستند. براي سلامت اين اندام بايد ماهيچه‌هاي گردن پشت، كمر و شكم را تقويت نموده و از بزرگ شدن شكم كه باعث تغيير محل مركز ثقل بدن و فشار روي ستون فقرات و لگن و زانوها و پاها مي‌شود جلوگيري نمود، چنانچه شكم بزرگ و ماهيچه‌ها ضعيف گردند. مهره‌هاي پشتي كمري تحت فشار قرار مي‌گيرند در اين صورت بايد از ساپورتهاي (Supports) استفاده نمود كه علاوه بر كاهش فشار روي ماهيچه‌ها و تاندون‌ها و ليگامانهائي پشتی کمری مانند:

Thoracic Longus muscle – Spinal muscle of Thorax – Obliquus externus abdominis – Lumbar Triangle etc.

 شكم را نیز جمع نموده تا مركز ثقل بدن به محل طبيعي آن نزدیک شده و به ماهیچه های مرتبط کمتر فشار آید . از انجا که برای Fixation بیشتر بهتر است کمربندها مستقیما” روی بدن بسته شوند اکثر کمربندها دارای پوشش ضد حساسیت و سازگار با پوست هستند.

(در برخي انواع این ساپورتها نوعی Magnetic تعبیه شده که با ایجاد میدان مغناطیسی باعث کاهش درد بیماری می شود.)

با داشتن آتل‌هاي شكمي / كمري علاوه بر کاستن از فشار روی ماهیچه های کمری شكم را جمع نموده از فشار روي كمر كاسته و نقطه ثقل بدن را به نقطه طبيعي بدن نزديك و خم شدن بیمار را بسیار محدود می کند و بهترين نوع كمربند براي دردهاي حاد كمري است.

موارد استفاده

  • كمردردهاي حاد
  • (ناپايداري و لغزندگي مهره‌ها (اسپونديلوليزيس
  • فتق ديسك
  • لمباگو پروتروژن
  • پوكي استخوان
  • استئوآرتريت