محصولات

509, 506 كمربندهاي چهار فنره
سپتامبر 3, 2017
513, 512 كمربندهاي بالشتك‌دار
سپتامبر 3, 2017

510 كمربندهاي چهار فنره مغناطيسي

ستون فقرات ستون زندگي هستند. براي سلامت اين اندام بايد ماهيچه‌هاي گردن پشت، كمر و شكم را تقويت نموده و از بزرگ شدن شكم كه باعث تغيير محل مركز ثقل بدن و فشار روي ستون فقرات و لگن و زانوها و پاها مي‌شود جلوگيري نمود، چنانچه شكم بزرگ و ماهيچه‌ها ضعيف گردند. مهره‌هاي پشتي كمري تحت فشار قرار مي‌گيرند در اين صورت بايد از ساپورتهاي (Supports) استفاده نمود كه علاوه بر كاهش فشار روي ماهيچه‌ها و تاندون‌ها و ليگامانهائي پشتی کمری مانند:

Thoracic Longus muscle – Spinal muscle of Thorax – Obliquus externus abdominis – Lumbar Triangle etc.

 شكم را نیز جمع نموده تا مركز ثقل بدن به محل طبيعي آن نزدیک شده و به ماهیچه های مرتبط کمتر فشار آید . از انجا که برای Fixation بیشتر بهتر است کمربندها مستقیما” روی بدن بسته شوند اکثر کمربندها دارای پوشش ضد حساسیت و سازگار با پوست هستند.

(در برخي انواع این ساپورتها نوعی Magnetic تعبیه شده که با ایجاد میدان مغناطیسی باعث کاهش درد بیماری می شود.)

علاوه بر آتل های کمری دارای مغناطیس تعبیه شده در ناحیه کمر می باشد که با ایجاد میدان مغناطیسی درد را کاهش می دهد.

موارد استفاده

  • درد شديد كمر
  • كمر دردهاي مزمن
  • ناپايداري مهره‌ها
  • اسپاسم عضلاني
  • آرتروز مهره‌ها