محصولات

513, 512 كمربندهاي بالشتك‌دار
سپتامبر 3, 2017
518 ارتز كمري / پشتي دورسولمبوساكرال
سپتامبر 3, 2017

515 كمربند با بالشتك گرمائي/ سرمائي

ستون فقرات ستون زندگي هستند. براي سلامت اين اندام بايد ماهيچه‌هاي گردن پشت، كمر و شكم را تقويت نموده و از بزرگ شدن شكم كه باعث تغيير محل مركز ثقل بدن و فشار روي ستون فقرات و لگن و زانوها و پاها مي‌شود جلوگيري نمود، چنانچه شكم بزرگ و ماهيچه‌ها ضعيف گردند. مهره‌هاي پشتي كمري تحت فشار قرار مي‌گيرند در اين صورت بايد از ساپورتهاي (Supports) استفاده نمود كه علاوه بر كاهش فشار روي ماهيچه‌ها و تاندون‌ها و ليگامانهائي پشتی کمری مانند:

Thoracic Longus muscle – Spinal muscle of Thorax – Obliquus externus abdominis – Lumbar Triangle etc.

 شكم را نیز جمع نموده تا مركز ثقل بدن به محل طبيعي آن نزدیک شده و به ماهیچه های مرتبط کمتر فشار آید . از انجا که برای Fixation بیشتر بهتر است کمربندها مستقیما” روی بدن بسته شوند اکثر کمربندها دارای پوشش ضد حساسیت و سازگار با پوست هستند.

(در برخي انواع این ساپورتها نوعی Magnetic تعبیه شده که با ایجاد میدان مغناطیسی باعث کاهش درد بیماری می شود.)

این بریس بیشتر درمراکز تخصصی ( ارتوپد فنی ها ، بیمارستانهاو … )  قابل استفاده است.

موارد استفاده

  • گرم يا سرد نمودن كمر
  • كاهش درد
  • ماساژ ملايم كمر هنگام رانندگي و فعاليت روزانه
  • رفع اسپاسم عضلاني