محصولات

518 ارتز كمري / پشتي دورسولمبوساكرال
سپتامبر 3, 2017
609 شكم‌بند/كمربند/كليه بند كشي با كشي دوبل
سپتامبر 3, 2017

526, 523 ارتز ترموپلاستيك

ستون فقرات ستون زندگي هستند. براي سلامت اين اندام بايد ماهيچه‌هاي گردن پشت، كمر و شكم را تقويت نموده و از بزرگ شدن شكم كه باعث تغيير محل مركز ثقل بدن و فشار روي ستون فقرات و لگن و زانوها و پاها مي‌شود جلوگيري نمود، چنانچه شكم بزرگ و ماهيچه‌ها ضعيف گردند. مهره‌هاي پشتي كمري تحت فشار قرار مي‌گيرند در اين صورت بايد از ساپورتهاي (Supports) استفاده نمود كه علاوه بر كاهش فشار روي ماهيچه‌ها و تاندون‌ها و ليگامانهائي پشتی کمری مانند:

Thoracic Longus muscle – Spinal muscle of Thorax – Obliquus externus abdominis – Lumbar Triangle etc.

 شكم را نیز جمع نموده تا مركز ثقل بدن به محل طبيعي آن نزدیک شده و به ماهیچه های مرتبط کمتر فشار آید . از انجا که برای Fixation بیشتر بهتر است کمربندها مستقیما” روی بدن بسته شوند اکثر کمربندها دارای پوشش ضد حساسیت و سازگار با پوست هستند.

(در برخي انواع این ساپورتها نوعی Magnetic تعبیه شده که با ایجاد میدان مغناطیسی باعث کاهش درد بیماری می شود.)

اين ارتز از دو قطعه ترموپلاستيكي قابل تنظيم توليد شده. قطعه كمري تا كنار پهلوها را پوشش مي‌دهد و قطعه شكمي روي ماهيچه‌هاي شكم قرار مي‌گيرد. اين دو قطعه با تسمه‌هائي (Straps) قابل تنظيم بهم متصل هستند. اين ارتز از دو نوع كوتاه كه حدوداً مهره‌هاي T5 تا L5 را پوشش مي‌دهد و نوع بلند كه حدوداً مهره‌هاي T1 تا L5 را پوشش مي‌دهد ساخته شده است و حرکات ستون مهره ها را تا 90% محدود می کند.

موارد استفاده

  • پس از عمل جراحي مهره‌هاي كمري / پشتي
  • شكستگي جسم مهره
  • در اورژانس و آمبولانس بيمارستانها براي بی حرکت نمودن فوری ستون فقرات
  • اصلاح برخي ناهنجاري‌هاي كمري / پشتي