محصولات

609 شكم‌بند/كمربند/كليه بند كشي با كشي دوبل
سپتامبر 3, 2017
618 نگهدارنده قفسه سينه
سپتامبر 3, 2017

612 شكم‌بند ساده بارداري

هنگامي كه شكم به هر علتي (حاملگي، تجمع چربي‌ها، استثقاء و …) بزرگ شود نقطه ثقل بدن از محل طبيعي خود فاصله گرفته و ماهيچه‌ها و ستون فقرات پشتي كمري Lordotic و Kyphotic انحناي بيشتري پيدا نموده و به مهره‌ها ، ديسك‌ها و اعصاب كمري و پشتي و نيز به اندام‌هاي پايين (لگن زانوها و پاها) فشار غیرمتعارف وارد مي‌شود. بنابراين براي درمان كمردرد و اندام‌هاي  مذکور فوق ابتدا بايد اقدام به جمع و كوچك نمودن شكم نمود. ورزش و استفاده از شكم‌بندها و دستگاههاي ماساژ مناسب شكم لازمه اين امر مي‌باشد.

موارد استفاده

  • كاهش فشار به جنين، رحم و كمر
  • آسان نمودن حركت جنين در رحم
  • كاهش كمر درد زائو
  • جلوگيري از افتادگی و رگه‌رگه شدن شكم