محصولات

709 زانوبند چهار فنره حوله‌اي با پد زير زانو
سپتامبر 3, 2017
715 زانوبند وي استرپ پالمبو (نئوپرن)
سپتامبر 3, 2017

712 زانوبند چهارفنره نئوپرن

چنانچه بالاتنه بخصوص شكم سنگين و بزرگ شود بيشترين فشار را روي اندام‌هاي پائين‌تنه بخصوص زانو وارد مي‌كند. برای پیشگیری از این امر ورزش و استفاده از دستگاههای ماساژور مناسب جهت سبك كردن و ورزیده کردن بالاتنه و كوچك نمودن شكم توصیه می شود.

اما چنانچه به هر علتی کیسه کپسول زانو _ مفاصل زانو _ مينيسكها و ليگامانهای– Transvers Fibula head  Cruciate – Meniscofemoral Cruciate Patellar    دچار عارضه گردیدند زانو بند مناسب جهت کاهش فشار روی اندامهای فوق ، کاهش درد و کمک به بهبودی توصيه مي‌شود.

موارد استفاده

  • آتروز پيش رفته / استئوپروز
  • صدمه به كپسول مفصل زانو
  • كشيدگي يا پارگي تاندون‌ها و ليگامانها
  • ناپايداري زانو (خالي كردن پشت زانو)
  • پس از تزريق بين مفصلي
  • در رفتگي مزمن