محصولات

921 كفي سيليكون تمام كف
سپتامبر 4, 2017
927 كفي زير گچ پا
سپتامبر 4, 2017

924 پد بالشتكي كف پا

پاهاي بشر که براستی همانگونه که پدران ما اعتقاد داشتند آینه همه بدن است از چهار قسمت پاشنه، انحناهاي كف پا، متاتارسال و انگشتان تشكيل شده علاوه بر اندامي براي راه رفتن و دويدن وظائف ديگري هم بعهده دارد از جمله حفظ تعادل و سلامت ساير اندامهاي انسان.

استفاده نادرست از اين عضو و پوشيدن كفش‌هاي نامناسب علاوه بر آسيب به پاها به ساير اندام‌ها بخصوص زانوها و كمر نيز آسيب‌هاي جبران‌ناپذير مي‌رساند.

وسیله ای است بسیار کارآمد ، سبک ، راحت و ارزان چون روي خود پا بسته مي‌شود هميشه همراه بيمار است (با يا بدون كفش ، شب و روز)

موارد استفاده

  • صافي كف پا
  • سندروم متاتارسال‌هاي پا (درد و التهاب سینه پا)
  • در بيماران با زانوهاي پرانتزی یا ایکس همراه زانو بندهاي مناسب