محصولات

612 شكم‌بند ساده بارداري
سپتامبر 3, 2017
701 زانوبند ساده قابل تنظيم سگك دار
سپتامبر 3, 2017

618 نگهدارنده قفسه سينه

هنگامي كه شكم به هر علتي (حاملگي، تجمع چربي‌ها، استثقاء و …) بزرگ شود نقطه ثقل بدن از محل طبيعي خود فاصله گرفته و ماهيچه‌ها و ستون فقرات پشتي كمري Lordotic و Kyphotic انحناي بيشتري پيدا نموده و به مهره‌ها ، ديسك‌ها و اعصاب كمري و پشتي و نيز به اندام‌هاي پايين (لگن زانوها و پاها) فشار غیرمتعارف وارد مي‌شود. بنابراين براي درمان كمردرد و اندام‌هاي  مذکور فوق ابتدا بايد اقدام به جمع و كوچك نمودن شكم نمود. ورزش و استفاده از شكم‌بندها و دستگاههاي ماساژ مناسب شكم لازمه اين امر مي‌باشد.

(معمولاً اين بريس همراه با دستگيره طنابي / نردباني كنار بيمار استفاده مي‌شود)

موارد استفاده

  • پس از عمل جراحي باز قلب
  • در شكستگی جناغ سينه يا دنده‌ها
  • ضرب دیدگی و صدمات قفسه سینه