محصولات

701 زانوبند ساده قابل تنظيم سگك دار
سپتامبر 3, 2017
704 زانوبند پتلا کشکک باز کوتاه
سپتامبر 3, 2017

703 زانوبند نواري پتلا

چنانچه بالاتنه بخصوص شكم سنگين و بزرگ شود بيشترين فشار را روي اندام‌هاي پائين‌تنه بخصوص زانو وارد مي‌كند. برای پیشگیری از این امر ورزش و استفاده از دستگاههای ماساژور مناسب جهت سبك كردن و ورزیده کردن بالاتنه و كوچك نمودن شكم توصیه می شود.

اما چنانچه به هر علتی کیسه کپسول زانو _ مفاصل زانو _ مينيسكها و ليگامانهای– Transvers Fibula head  Cruciate – Meniscofemoral Cruciate Patellar    دچار عارضه گردیدند زانو بند مناسب جهت کاهش فشار روی اندامهای فوق ، کاهش درد و کمک به بهبودی توصيه مي‌شود.

موارد استفاده

  • بيماري اسگودشلتر – درد زير زانو
  • بيماري Jumper Knee / ناپايداري زانو
  • بيماري كندرومالاشيا  (Chondromalacia)