محصولات

706 زانوبند پروانه‌اي (پوشش حوله‌اي)
سپتامبر 3, 2017
712 زانوبند چهارفنره نئوپرن
سپتامبر 3, 2017

709 زانوبند چهار فنره حوله‌اي با پد زير زانو

چنانچه بالاتنه بخصوص شكم سنگين و بزرگ شود بيشترين فشار را روي اندام‌هاي پائين‌تنه بخصوص زانو وارد مي‌كند. برای پیشگیری از این امر ورزش و استفاده از دستگاههای ماساژور مناسب جهت سبك كردن و ورزیده کردن بالاتنه و كوچك نمودن شكم توصیه می شود.

اما چنانچه به هر علتی کیسه کپسول زانو _ مفاصل زانو _ مينيسكها و ليگامانهای– Transvers Fibula head  Cruciate – Meniscofemoral Cruciate Patellar    دچار عارضه گردیدند زانو بند مناسب جهت کاهش فشار روی اندامهای فوق ، کاهش درد و کمک به بهبودی توصيه مي‌شود.

موارد استفاده

  • ارتروز پيشرفته
  • آسيب به A.C.L و P.C.L
  • پس از عمل A.C.L و P.C.L
  • ضرب ديدگي كپسول مفصلي زانو
  • پارگي مينيسك و رباط‌هاي صليبي
  • پيچ خوردگي زانو
  • ناپايداري زانو (خالي كردن زانو)
  • پس از تزريق بين مفصلي