محصولات

727 زانوبند سيلندري فري سايز (ايموبليزر)
سپتامبر 3, 2017
733, 730 زانوبند ساده نئوپرن كشكك باز و كشكك بسته
سپتامبر 3, 2017

718 زانوبند با مفصل تك محوره

چنانچه بالاتنه بخصوص شكم سنگين و بزرگ شود بيشترين فشار را روي اندام‌هاي پائين‌تنه بخصوص زانو وارد مي‌كند. برای پیشگیری از این امر ورزش و استفاده از دستگاههای ماساژور مناسب جهت سبك كردن و ورزیده کردن بالاتنه و كوچك نمودن شكم توصیه می شود.

اما چنانچه به هر علتی کیسه کپسول زانو _ مفاصل زانو _ مينيسكها و ليگامانهای– Transvers Fibula head  Cruciate – Meniscofemoral Cruciate Patellar    دچار عارضه گردیدند زانو بند مناسب جهت کاهش فشار روی اندامهای فوق ، کاهش درد و کمک به بهبودی توصيه مي‌شود.

موارد استفاده

  • آرتروز شديد
  • زانوهاي پرانتزي يا ايكس شكل
  • كشيدگي تاندون‌ها و ليگامانها (P.C.L و A.C.L)
  • كم كردن فشار روي كپسول مفصلي زانو
  • بي‌ثباتي داخلي و خارجي زانو