محصولات

718 زانوبند با مفصل تك محوره
سپتامبر 3, 2017
739,736 زانوبند كبريتي (كشباف) كشكك باز و كشكك بسته
سپتامبر 3, 2017

733, 730 زانوبند ساده نئوپرن كشكك باز و كشكك بسته

چنانچه بالاتنه بخصوص شكم سنگين و بزرگ شود بيشترين فشار را روي اندام‌هاي پائين‌تنه بخصوص زانو وارد مي‌كند. برای پیشگیری از این امر ورزش و استفاده از دستگاههای ماساژور مناسب جهت سبك كردن و ورزیده کردن بالاتنه و كوچك نمودن شكم توصیه می شود.

اما چنانچه به هر علتی کیسه کپسول زانو _ مفاصل زانو _ مينيسكها و ليگامانهای– Transvers Fibula head  Cruciate – Meniscofemoral Cruciate Patellar    دچار عارضه گردیدند زانو بند مناسب جهت کاهش فشار روی اندامهای فوق ، کاهش درد و کمک به بهبودی توصيه مي‌شود.

موارد استفاده

  • آرتروز خفيف
  • آسيب به مفصل تي‌بيا Tibia
  • هنگام ورزش و فعاليت روزانه جهت پيش‌گيري از آسيب به زانو
  • روماتيسم