محصولات

733, 730 زانوبند ساده نئوپرن كشكك باز و كشكك بسته
سپتامبر 3, 2017
803 مچ‌بند پا (قوزك‌بند) آتل دار هوي
سپتامبر 4, 2017

739,736 زانوبند كبريتي (كشباف) كشكك باز و كشكك بسته

موارد استفاده

  • ارتروز خفيف
  • ورزش و كار
  • رماتيسم
  • گرم نگه داشتن زانو