محصولات

809,806 مچ‌بند پا (قوزك‌بند) آتل‌دار نئوپرن
سپتامبر 4, 2017
816 مچ بند پا سه منظوره كشباف
سپتامبر 4, 2017

812 مچ‌بند پا (قوزك بند) جورابي با ساپورت ضربدري

این بریس ها دارای آتل های کنار قوزک و استرپ های دور مچ پا می باشند که حرکات مچ پا را از 30% تا 70%محدود می کند در برخی از انواع این مچ بندها Magnetic تعبیه شده که با ایجاد میدان مغناطیسی باعث کاهش درد بیماران می شوند

موارد استفاده

  • آرتروز خفيف مچ پا
  • پيشگيري از آسيب به مچ پا هنگام ورزش و كار
  • روماتيسم