محصولات

930 كفي چرمي
سپتامبر 4, 2017
VDF – VAG گروه جوراب‌هاي واريس
سپتامبر 4, 2017

930 كفي پلی فومی

موارد استفاده

  • جهت جلوگیری از کاهش فشار به مچ پا، زانو و کمر
  • سندرم متاتارسال